Styrelsens ledamöter


Jan Wahn
Ordförande i Mariestads kommunfullmäktige
Kvarngatan 4
54234 Mariestad

Willem-Jan Fens
Ledamot, Kyrkoherde Mariestad
Mariestads församling
Box 2
542 31 Mariestad

Lotta Hjoberg
Ledamot, Socialchef
Madlyckevägen 37
542 32 Mariestad

Cecilia H Robertsson
Ledamot, Civilingenjör
Ferievägen 15
168 41 Bromma

John Hedin
Ledamot, Civilingenjör 
Asplundavägen 7
702 30 Örebro.