Styrelsens ledamöter


Carina Ohlsson
Ordförande, Ordförande i Lidköpings kommunfullmäktige
Skaragatan 46
531 35 Lidköping

Tomas Forsner
Ledamot, Kyrkoherde i Lidköping
Ferievägen 15
531 32 Lidköping

Cecilia Robertsson
Ledamot, Civilingenjör
Ferievägen 15
168 41 Bromma

John Hedin
Ledamot, Civilingenjör
Asplundavägen 7
702 30 Örebro


Mariann Olsson
Ledamot, Förvaltningschef för
Social- & Arbetsmarknad
Fiskaregatan 4C
531 30 Lidköping